Zakelijke Lening

Dit zou opgelost kunnen worden door het tekort te financieren met een langlopende bedrijfslening. Hierdoor is er meer cash beschikbaar, omdat het bedrag dat binnen een jaar betaald moet worden nu verdeeld wordt over meerdere jaren. Het kan voorkomen dat je kasgeld hebt gebruikt voor het kopen van materiele vaste activa zoals een machine, een vrachtwagen of inventaris. Als dit geld echter nodig was voor de financiering van je werkkapitaal , kan er een liquiditeitsprobleem ontstaan.

Zakelijk Krediet Aanvragen

Onze missie:ZZP’ers en MKB-ondernemers helpen aan een zakelijk krediet of bedrijfsfinanciering. Bedrijfskrediet informatie Bedrijfsfinanciering voor de aflossing korte passiva Dit kan vreemd klinken maar een bedrijfsfinanciering voor de aflossing van korte passiva komt wel degelijk voor.

6 Mar 2020 Financiele injectie betekent redding voor Limburgse schuifdakenproducent Inalfa Roof Systems 18 Feb % Obligatielening via NPEX-effectenbeurs voor waterleverancier MTD Holding 27 Jan 2020 Tussentijds onderhandelen bedrijfsleningen bespaart AkzoNobel jaarlijks 18,5 miljoen euro

Gratis Financieringsscan Aanvragen?

Een situatie waarin dit kan voorkomen is als je korte activa kleiner is dan je korte passiva. Dit betekent dat je een liquiditeitstekort hebt.

Vraag een vrijblijvende financieringsofferte aan » eight May Miljoen euro extra zakelijke lening aanvragen corona krediet voor kleine bedrijven

Wanneer is financiering van korte passiva mogelijk Een financiering voor een aflossing van korte passiva is niet altijd mogelijk. Het bedrijf moet financieel gezond zijn en de balans moet dit wel toelaten. In principe het je de volgende vereisten:Jouw bedrijf moet winstgevend zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *